next up previous
Next: Material de cursos anteriores Up: Material utilizado en PRÁCTICAS Previous: Primera práctica: calculadora de

Segunda práctica: calculadora de matricesJavier Miranda 2006-02-01